လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:36 PM (GMT +06:30)
 • 20 Apr 2018 | 01:15 AM
 • FT
 • ဘန္ေလ
 • 1 - 2
 • ခ်ဲလ္ဆီး
 • 20 Apr 2018 | 12:00 AM
 • FT
 • အာလာဗက္စ္
 • 1 - 2
 • ဂီရိုနာ
 • 20 Apr 2018 | 02:00 AM
 • FT
 • လီဗန္ေတး
 • 1 - 0
 • မာလာဂါ
 • 20 Apr 2018 | 02:00 AM
 • FT
 • ဘက္တစ္
 • 1 - 0
 • လက္စ္ပါးမက္စ္