လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:34 PM (GMT +06:30)
 • 21 Apr 2018 | 06:00 PM
 • FT
 • ဝက္စ္ဘရြန္း
 • 2 - 2
 • လီဗာပူးလ္
 • 21 Apr 2018 | 09:30 PM
 • FT
 • မာေဆးလ္
 • 5 - 1
 • လုိင္လီ
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • FT
 • ေအမီယန္္႕ဇ္
 • 3 - 1
 • စထရာေဘာစ့္
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • FT
 • ဂူအင္ဂမ့္
 • 3 - 1
 • မိုနာကို
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • FT
 • မက္ဇ္
 • 1 - 1
 • ကိန္း
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • FT
 • တူးေလာက္စ္
 • 2 - 0
 • အန္ဂါးစ္
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • လုိက္ပ္ဇစ္
 • 2 - 5
 • ေဟာဖန္ဟိမ္း
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဖရန္႕ဖတ္
 • 0 - 3
 • ဟာသာဘာလင္
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဟမ္းဘတ္
 • 1 - 0
 • ဖရိုင္းဘတ္
 • 21 Apr 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • စတုဂတ္
 • 2 - 0
 • ဝါဒါဘရီမင္
 • 21 Apr 2018 | 07:30 PM
 • FT
 • စပယ္လ္ ၂၀၁၃
 • 0 - 3
 • ရုိးမား
 • 22 Apr 2018 | 01:15 AM
 • FT
 • ေအစီမီလန္
 • 0 - 1
 • ဘီနီဗန္တုိ
 • 21 Apr 2018 | 05:30 PM
 • FT
 • အီဘာ
 • 0 - 1
 • ဂီတာေဖး
 • 21 Apr 2018 | 08:45 PM
 • FT
 • ဆယ္လ္တာဗီဂို
 • 1 - 1
 • ဗလန္စီယာ
 • 22 Apr 2018 | 02:00 AM
 • FT
 • ဆီဗီလား
 • 0 - 5
 • ဘာစီလိုနာ