လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

20 May - 06:33 PM (GMT +06:30)
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ေအမီယန္္႕ဇ္
 • 2 - 0
 • မက္ဇ္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • အန္ဂါးစ္
 • 0 - 2
 • နန္စ့္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ေဘာ္ဒိုး
 • 4 - 2
 • တူးေလာက္စ္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • လုိင္လီ
 • 2 - 1
 • ဒီဂၽြန္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • မိုနာကို
 • 1 - 0
 • စိန္႕အီတီယန္နီ
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ေမာင့္ပယ္လီယာ
 • 1 - 1
 • ထရိုင္စ္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ႏုိက္စ္
 • 4 - 1
 • ကိန္း
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ပီအက္စ္ဂ်ီ
 • 0 - 2
 • ရန္နက္စ္
 • 13 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • စထရာေဘာစ့္
 • 3 - 2
 • လုိင္ယြန္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဘိုင္ယန္္ျမဴးနစ္
 • 1 - 4
 • စတုဂတ္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဟာသာဘာလင္
 • 2 - 6
 • လုိက္ပ္ဇစ္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဖရိုင္းဘတ္
 • 2 - 0
 • ေအာ့စ္ဘတ္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ေရွာ္ကဲလ္
 • 1 - 0
 • ဖရန္႕ဖတ္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ေလဗာကူဆင္
 • 3 - 2
 • ဟန္ႏိုဗာ
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဟမ္းဘတ္
 • 2 - 1
 • မုိခ်န္ဂလာဘတ္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • မိန္႕ဇ္
 • 1 - 2
 • ဝါဒါဘရီမင္
 • 12 May 2018 | 08:00 PM
 • FT
 • ဝုဖ္ဘတ္
 • 4 - 1
 • ကိုလံုး
 • 12 May 2018 | 10:30 PM
 • FT
 • ဘီနီဗန္တုိ
 • 1 - 0
 • ဂ်ီႏုိအာ
 • 13 May 2018 | 01:15 AM
 • FT
 • အင္တာမီလန္
 • 1 - 2
 • ဆာဆူအိုလုိ
 • 12 May 2018 | 08:45 PM
 • FT
 • ဆုိစီဒက္
 • 3 - 2
 • လီဂါးနက္စ္
 • 12 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • ဂီရိုနာ
 • 0 - 1
 • ဗလန္စီယာ
 • 12 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • အာလာဗက္စ္
 • 3 - 1
 • ဘီလ္ဘာအို
 • 12 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • ဒီပုိ႕တီဗို
 • 2 - 4
 • ဗီလာရီးရဲလ္
 • 12 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • ဘက္တစ္
 • 2 - 2
 • ဆီဗီလား
 • 12 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • အီဘာ
 • 1 - 0
 • လက္စ္ပါးမက္စ္