လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

20 May - 06:33 PM (GMT +06:30)
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ကိန္း
 • 0 - 0
 • ပီအက္စ္ဂ်ီ
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ဒီဂၽြန္
 • 2 - 1
 • အန္ဂါးစ္
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • လုိင္ယြန္
 • 3 - 2
 • ႏုိက္စ္
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • မာေဆးလ္
 • 2 - 1
 • ေအမီယန္္႕ဇ္
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • မက္ဇ္
 • 0 - 4
 • ေဘာ္ဒိုး
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • နန္စ့္
 • 1 - 0
 • စထရာေဘာစ့္
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ရန္နက္စ္
 • 1 - 1
 • ေမာင့္ပယ္လီယာ
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • စိန္႕အီတီယန္နီ
 • 5 - 0
 • လုိင္လီ
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • တူးေလာက္စ္
 • 2 - 1
 • ဂူအင္ဂမ့္
 • 20 May 2018 | 01:30 AM
 • FT
 • ထရိုင္စ္
 • 0 - 3
 • မိုနာကို
 • 19 May 2018 | 07:30 PM
 • FT
 • ဂ်ဴဗင္တပ္စ္
 • 2 - 1
 • ဗီရုိနာ
 • 19 May 2018 | 03:30 PM
 • FT
 • Rakhine United FC
 • 2 - 1
 • Southern Myanmar FC
 • 19 May 2018 | 03:30 PM
 • FT
 • Sagaing United FC
 • 1 - 1
 • Magwe FC
 • 19 May 2018 | 04:00 PM
 • FT
 • Zwekapin United FC
 • 3 - 1
 • Hantharwady United FC
 • 19 May 2018 | 05:30 PM
 • FT
 • ဆယ္လ္တာဗီဂို
 • 4 - 2
 • လီဗန္ေတး
 • 19 May 2018 | 08:45 PM
 • FT
 • လီဂါးနက္စ္
 • 3 - 2
 • ဘက္တစ္
 • 19 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • ဆီဗီလား
 • 1 - 0
 • အာလာဗက္စ္
 • 19 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • မာလာဂါ
 • 0 - 1
 • ဂီတာေဖး
 • 19 May 2018 | 11:00 PM
 • FT
 • လက္စ္ပါးမက္စ္
 • 1 - 2
 • ဂီရိုနာ