လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:34 PM (GMT +06:30)

ကမာၻ႕ဖလားေျခစစ္ပြဲ

 • Group stage
 • Round - 6
 • 12 Nov 2017 | 10:00 PM
 • ဂါနာ
 • အီဂ်စ္
 • 1 - 1
 • 12 Nov 2017 | 09:00 PM
 • ကြန္ဂို
 • ယူဂန္ဒါ
 • 1 - 1
 • 15 Nov 2017 | 02:00 AM
 • ဘာကီနာဖာဆုိ
 • ကိပ္ဗာဒီကၽြန္း
 • 4 - 0
 • 15 Nov 2017 | 02:00 AM
 • ဆီနီေဂါ
 • ေတာင္အာဖရိက
 • 2 - 1
 • 12 Nov 2017 | 12:00 AM
 • အိုင္ဗရီကိုစ့္
 • ေမာ္ရိုကို
 • 0 - 2
 • 11 Nov 2017 | 09:00 PM
 • ဂါဘြန္
 • မာလီ
 • 0 - 0
 • 11 Nov 2017 | 07:30 PM
 • ဇမ္ဘီးယား
 • ကင္မရြန္း
 • 2 - 2
 • 11 Nov 2017 | 02:00 AM
 • အယ္ဂ်ီးရီးယား
 • ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
 • 3 - 0
 • 12 Nov 2017 | 12:00 AM
 • ကြန္ဂို
 • ေဂြးနီးယား
 • 3 - 1
 • 12 Nov 2017 | 12:00 AM
 • တူနီးရွား
 • လစ္ဗ်ား
 • 0 - 0