လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:42 PM (GMT +06:30)

လီဂူး-၁

 • Round - 34
 • 23 Apr 2018 | 01:30 AM
 • ေဘာ္ဒိုး
 • ပီအက္စ္ဂ်ီ
 • 0 - 1
 • 22 Apr 2018 | 09:30 PM
 • စိန္႕အီတီယန္နီ
 • ထရိုင္စ္
 • 2 - 1
 • 22 Apr 2018 | 07:30 PM
 • ႏုိက္စ္
 • ေမာင့္ပယ္လီယာ
 • 1 - 0
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • ေအမီယန္္႕ဇ္
 • စထရာေဘာစ့္
 • 3 - 1
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • မက္ဇ္
 • ကိန္း
 • 1 - 1
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • ဂူအင္ဂမ့္
 • မိုနာကို
 • 3 - 1
 • 22 Apr 2018 | 12:30 AM
 • တူးေလာက္စ္
 • အန္ဂါးစ္
 • 2 - 0
 • 21 Apr 2018 | 09:30 PM
 • မာေဆးလ္
 • လုိင္လီ
 • 5 - 1
 • 21 Apr 2018 | 01:30 AM
 • ဒီဂၽြန္
 • လုိင္ယြန္
 • 2 - 5
 • 21 Apr 2018 | 12:00 AM
 • နန္စ့္
 • ရန္နက္စ္
 • 1 - 1
 • Round - 33
 • 25 Apr 2018 | 11:15 PM
 • ကိန္း
 • တူးေလာက္စ္