လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:30 PM (GMT +06:30)

ကမာၻ႕ဖလားေျခစစ္ပြဲ

 • Round - 18
 • 11 Oct 2017 | 06:00 AM
 • ဥရုေဂြး
 • ဘုိလီဗီးယား
 • 4 - 2
 • 11 Oct 2017 | 06:00 AM
 • ပီရူး
 • ကိုလံဘီယာ
 • 1 - 1
 • 11 Oct 2017 | 06:00 AM
 • ပါရာေဂြး
 • ဗင္နီဇြဲလား
 • 0 - 1
 • 11 Oct 2017 | 06:00 AM
 • အီေကြေဒါ
 • အာဂ်င္တီးနား
 • 1 - 3
 • 11 Oct 2017 | 06:00 AM
 • ဘရာဇီးလ္္
 • ခ်ီလီ
 • 3 - 0