လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

23 Apr - 11:44 PM (GMT +06:30)

ကမာၻ႕ဖလား

 • Round - 1
 • 14 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ရုရွား
 • ေဆာ္ဒီအာရပ္ဘီးယား
 • 15 Jun 2018 | 06:30 PM
 • အီဂ်စ္
 • ဥရုေဂြး
 • 15 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ေမာ္ရိုကို
 • အီရန္
 • 16 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ေပၚတူဂီ
 • စပိန္
 • 16 Jun 2018 | 04:30 PM
 • ျပင္သစ္
 • ၾသစေၾတးလ်
 • 16 Jun 2018 | 10:30 PM
 • ပီရူး
 • ဒိန္းမတ္
 • 16 Jun 2018 | 07:30 PM
 • အာဂ်င္တီးနား
 • အိုက္စလန္
 • 17 Jun 2018 | 01:30 AM
 • ခရုိေအးရွား
 • ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
 • 17 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ေကာ္စတာရီကာ
 • ဆာဘီးယား
 • 18 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ဘရာဇီးလ္္
 • ဆြစ္ဇာလန္
 • 17 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ဂ်ာမနီ
 • မကၠဆီကို
 • 18 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ဆီြဒင္
 • ေတာင္ကိုရီးယား
 • 18 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
 • ပနာမား
 • 19 Jun 2018 | 12:30 AM
 • တူနီးရွား
 • အဂၤလန္
 • 19 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ကိုလံဘီယာ
 • ဂ်ပန္
 • 19 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ပုိလန္
 • ဆီနီေဂါ
 • Round - 2
 • 20 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ရုရွား
 • အီဂ်စ္
 • 20 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ဥရုေဂြး
 • ေဆာ္ဒီအာရပ္ဘီးယား
 • 20 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ေပၚတူဂီ
 • ေမာ္ရိုကို
 • 21 Jun 2018 | 12:30 AM
 • အီရန္
 • စပိန္
 • 21 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ဒိန္းမတ္
 • ၾသစေၾတးလ်
 • 21 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ျပင္သစ္
 • ပီရူး
 • 22 Jun 2018 | 12:30 AM
 • အာဂ်င္တီးနား
 • ခရုိေအးရွား
 • 22 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
 • အိုက္စလန္
 • 22 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ဘရာဇီးလ္္
 • ေကာ္စတာရီကာ
 • 23 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ဆာဘီးယား
 • ဆြစ္ဇာလန္
 • 23 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ေတာင္ကိုရီးယား
 • မကၠဆီကို
 • 24 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ဂ်ာမနီ
 • ဆီြဒင္
 • 23 Jun 2018 | 06:30 PM
 • ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
 • တူနီးရွား
 • 24 Jun 2018 | 06:30 PM
 • အဂၤလန္
 • ပနာမား
 • 24 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ဂ်ပန္
 • ဆီနီေဂါ
 • 25 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ပုိလန္
 • ကိုလံဘီယာ
 • Round - 3
 • 25 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ေဆာ္ဒီအာရပ္ဘီးယား
 • အီဂ်စ္
 • 25 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ဥရုေဂြး
 • ရုရွား
 • 26 Jun 2018 | 12:30 AM
 • အီရန္
 • ေပၚတူဂီ
 • 26 Jun 2018 | 12:30 AM
 • စပိန္
 • ေမာ္ရိုကို
 • 26 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ၾသစေၾတးလ်
 • ပီရူး
 • 26 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ဒိန္းမတ္
 • ျပင္သစ္
 • 27 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
 • အာဂ်င္တီးနား
 • 27 Jun 2018 | 12:30 AM
 • အိုက္စလန္
 • ခရုိေအးရွား
 • 28 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ဆာဘီးယား
 • ဘရာဇီးလ္္
 • 28 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ဆြစ္ဇာလန္
 • ေကာ္စတာရီကာ
 • 27 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ေတာင္ကိုရီးယား
 • ဂ်ာမနီ
 • 27 Jun 2018 | 08:30 PM
 • မကၠဆီကို
 • ဆီြဒင္
 • 29 Jun 2018 | 12:30 AM
 • အဂၤလန္
 • ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
 • 29 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ပနာမား
 • တူနီးရွား
 • 28 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ဂ်ပန္
 • ပုိလန္
 • 28 Jun 2018 | 08:30 PM
 • ဆီနီေဂါ
 • ကိုလံဘီယာ