လက္ရွိမိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

24 Jun - 07:32 PM (GMT +06:30)
 • 24 Jun 2018 | 03:30 PM
 • FT
 • Sagaing United FC
 • 3 - 1
 • Myawady FC
 • 24 Jun 2018 | 03:30 PM
 • FT
 • Southern Myanmar FC
 • 0 - 0
 • Hantharwady United FC
 • 24 Jun 2018 | 04:00 PM
 • FT
 • Gospel for Asia FC
 • 3 - 1
 • Rakhine United FC
 • 24 Jun 2018 | 06:30 PM
 • HT
 • အဂၤလန္
 • 5 - 0
 • ပနာမား
 • 24 Jun 2018 | 09:30 PM
 • ဂ်ပန္
 • -
 • ဆီနီေဂါ
 • 25 Jun 2018 | 12:30 AM
 • ပုိလန္
 • -
 • ကိုလံဘီယာ